Yazılım

Yazılım: Bilgisayar ve elektronik devrelere sahip cihazları çalıştırmak, yönetmek ve bunları kullananların işlerini kolaylaştırmak için gerekli olan komutlar topluluğuna yazılım denir. Teknolojik bir terim olarak geçer ve kodlardan oluşur. Bu kodlar özel bilgisayar dillerinden birisi ile programcılar tarafından yazılır.

Bilgisayar yazılımlarını, Sistem Yazılımları (System Software), Uygulama Yazılımları (Application Software) ve Çevirici Yazılımları olarak 3 ana başlıkta gruplandırabiliriz.

Sistem Yazılımları: Bilgisayarı çalıştıran işletim sistemlerini de içine alan ve uygulama yazılımlarının sorunsuz çalışmasını sağlayan donanım ile uygulama yazılımları arasındaki arabirim yazılımlarına sistem yazılımları denir.

Uygulama Yazılımları:  Programlama dilleri ve uygulama geliştirme araçları kullanarak yazılan ve kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak işlemleri yapmalarına imkan veren yazılımlardır.

Çevirici Yazılımlar: Herhangi bir programlama dili ile yazılan uygulamaları makine diline çeviren yazılımlardır.